පින්ලන්තය

6වන වරටත් පින්ලන්තය ලෝකයේ සතුටින්ම සිටින රට බවට පත් වේ

ලෝකයේ සතුටින්ම සිටින රට ලෙස පිට පිටම 6වන වරටත් තේරී පත්වීමට පින්ලන්තය සමත්ව තිබෙනවා. ලෝක සතුට පිළිබඳ නවතම වාර්තාවේ මේ...

ලෝකයේ ප්‍රීතිමත්ම රට පින්ලන්තය; අසතුටින්ම සිටින රටවල් අතරින් ශ්‍රී ලංකාව 20 වන තැනට

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමයේ අනුග්‍රාහකත්වයෙන් පළ කරන World Happiness Report අනුව, ඩෙන්මාර්කය දෙවැනි තැනටත්, ස්විට්සර්ලන්තය තුන්වැනි තැනටත්, අයිස්ලන්තය සහ නෙදර්ලන්තය පිළිවෙළින්...