පාරිභෝගිකයන්

වැඩ තහනමට ලක් කළ විදුලි සේවකයින් සංඛ්‍යාව 66ක් දක්වා ඉහළට

වැඩ තහනමට ලක් කළ විදුලි සේවකයින් සංඛ්‍යාව 66 දෙනෙකු දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමට එරෙහිව විරෝධතාවයේ නිරත...

දේශීය නිෂ්පාදනවල මිල 50%- 60%කින් ඉහළ යනවා – එක්සත් ව්‍යාපාරික සංසදයේ සභාපතිනී

වැට් බදු සංශෝධනයත් සමඟ සෑම නිෂ්පාදන භාණ්ඩයකම මිල 50%ත් 60%ත් අතර ප්‍රතිශතයකින් ඉහළ යන බව ශ්‍රී ලංකා එක්සත් ව්‍යාපාරික සංසදයේ...