පාර්ලිමේන්තුව

ව්‍යාපාරකරණය පහසු කරන පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවට සාමාජිකයන් පත් කරයි

මෙරට ව්‍යාපාර පහසු කිරීමේ දර්ශකයේ අගය ඉහළ නැංවීම සම්බන්ධයෙන් පැන නැගී ඇති ගැටලු අධ්‍යයනය කර යෝජනා හා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම...

“නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවම අද නීතියට ගරු කරන්නේ නෑ” – මුජිබුර් රහුමාන්

රටේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවම අද නීතියට ගරු කරන්නේ නැතැයි සමගි ජනබලවේගයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහුමාන් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය. පසුගිය දිනවල...

අධිකරණ පනත් දෙකක් ඔක්තෝබර් (31) සිට බලාත්මකයි

පාර්ලිමේන්තුවේදී පසුගියදා සම්මත වූ නොතාරිස් (සංශෝධන), සහ ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීමේ (සංශෝධන) යන අධිකරණ පනත් දෙක බලාත්මක විය. මේ පනත් කෙටුම්පත්...