පාපන්දු

2023 ලොව හොඳම පාපන්දු ක්‍රීඩකයා සම්මානය මෙසීට

2023 වසර සඳහා ලෝක පාපන්දු සම්මේලනයේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා ලෙස ආජන්ටිනාවේ ලියොනෙල් මෙසීව තෝරාගෙන තිබේ. මීට පෙර 2019 සහ 2022 වසරවලදී...

14වන දකුණු ආසියානු පාපන්දු සම්මේලන කුසලානයේ සත්කාරකත්වය ඉන්දියාවට

දකුණු ආසියානු පාපන්දු සම්මේලන කුසලානයේ සත්කාරකත්වය ඉන්දියාවට ලබා දී තිබෙනවා. 14වන වරටත් පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලිය ජුනි 30 සිට ජූලි 3...