Type to search

රාජ්‍ය සේවකයින් අන්වාර්යය විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස සඳහන් චක්‍රලේඛය නිකුත් කරයි
රාජ්‍ය සේවයේ පුහුණුව සඳහා බඳවාගත් සියලූ උපාධිධාරීන්ට ලබන 31ට පෙර ස්ථිර පත්වීම්