පළාත් පාලන ඡන්දය

ඡන්ද පෙත්සම්වලට එරෙහි නීතිපතිගේ හා මුදල් ලේකම්ගේ විරෝධතා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

පළාත් පාලන ඡන්දය නොපැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම් දෙකක් නිශ්ප්‍රභ කරන ලෙස ඉල්ලා නීතිපතිවරයා සහ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඉදිරිපත් කළ...

නාමයෝජනා භාරගෙන තිබෙන පළාත් පාලන ඡන්දයට සීමා නිර්ණය වාර්තාවෙන් බලපෑමක් නෑ

“දැනට නාම යෝජයා පත්‍ර භාර ගෙන ඇති පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම මේ වන විට දෙවරක් කල් දමා ඇති අතර එම...

පළාත් පාලන ඡන්දය නොපැවැත්වීමෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ බවට තීන්දු කරන්නැයි ඉල්ලා මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්

මාර්තු 9 වනදා පළාත් පාලන ඡන්දය නොපැවැත්වීමෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ බවට තීන්දු කරන්නැයි ඉල්ලා, ජාතික ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිණී...