පලෙයි පොලිසියේ අපරාධ අංශයේ ස්ථානාධිපති

කේරල ගංජා සමඟ කොටු වූ පලෙයි අපරාධ OIC සහ පොලිස් කොස්තාපල්වරයාගේ වැඩ තහනම්

කොළඹ විශේෂ සුරාබදු ඒකකයේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් පලෙයි පුදුක්කාඩු පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නිවාඩු නිකේතනයේ රැඳී සිටියදී පසුගිය 22දා කේරල ගංජා...