පර්යේෂකයන්

ශ්‍රී ලංකාවෙන් නවතම බිම්මල් විශේෂ දෙකක් සහ නව ප්‍රභේදයක්

ශ්‍රී ලංකාවෙන් නවතම බිම්මල් විශේෂ දෙකක් සහ නව ප්‍රභේදයක් හඳුනාගෙන තිබේ. මෙම සොයා ගැනීම සිදු කරනු ලැබ ඇත්තේ මහාචාර්ය සමන්ත...

වයස 35ට අඩු පියයුරු පිළිකා ඇති බව හඳුනාගත් කාන්තාවන්ට පැතිරීම ඉතා ඉහළයි – අලුත්ම පර්යේෂණ වාර්තාව

පිළිකා පිළිබඳ පර්යේෂණ සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර ඒජන්සියේ (IARC) වෛද්‍ය අයිලීන් මෝගන් ප්‍රමුඛ කන්ඩායමක් කාන්තාවන්ට වැළඳෙන පියයුරු පිලිකා සම්බන්ධ අලුත්ම පර්යේෂණ...