පත්වීම්

ජනාධිපති නීතිඥවරුන් ලෙස තිදෙනෙක් පත් කරයි

ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරුන් වන අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් අජිත් මිලින්ද පතිරණ, නීති කෙටුම්පත් සම්පාදිකා එස්. ඒ. දිල් රුක්ෂි සහ අතිරේක නීති කෙටුම්පත්...

නව මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් 04 දෙනෙකු පත් කර තිබේ

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් නව මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් 04 දෙනෙකු පත් කර තිබේ. ඒ, දිසා විනිසුරුවරුන් වන ටී. ප්‍රභාකරන්, පී.කේ....

නවක වෛද්‍යවරුන් 1320 දෙනෙකුට රජයේ නව පත්වීම්

නවක වෛද්‍යවරුන් 1320 දෙනෙකුට රජයේ නව පත්වීම් ලබාදීමට නියමිතය බවත්, ලබන 25 වනදා සිට එම පත්වීම් ක්‍රියාත්මක බවටත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය...