නීති විරෝධී

නීති විරෝධීව ඉහළ දැමූ විදුලි ගාස්තුවට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නවා – ජනක රත්නායක

මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සෙසු සාමාජිකයන් වැරදි ආකාරයට රැස්වී, තම අනුදැනුමක් නොමැතිව සහ නිසි ගණනය කිරීමකින් තොරව නීති විරෝධීව ඉහළ දැමූ...

තේක්ක කඳන් 53ක් නීති විරෝධීව ප්‍රවාහනය කළ ලොරි රථය අත්අඩංගුවට

අරාව සිට නුවර ප්‍රදේශය වෙත තේක්ක කඳන් 53ක් බලපත්‍රයක් නොමැතිව නීති විරෝධී අන්දමින් ලොරි රථයකින් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි පුද්ගලයන් දෙදෙනකු...

මෙම වසරේ මාස 11ක වැටලීම්වලින් පුද්ගලයන් 31,324ක් සහ රු. මි 350ක නඩු භාණ්ඩ අත්අඩංගුවට

මෙම වසරේ මාස 11ක කාලසීමාව ඇතුළත කළ වැටලීම්වලින් පුද්ගලයන් 31,324ක සංඛ්‍යාවක් සහ රුපියල් මිලියන 350ක් ඉක්මවූ නඩු භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට...