නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව රු කෝටි 30ට වැඩි හිඟ ආදායමක් අයකරගැනීම පැහැර හැරලා

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව රුපියල් කෝටි තිහකට වැඩි හිඟ ආදායමක් (2022 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මස 31 වනවිට) අයකරගැනීම පැහැර හැර ඇතැයි ජාතික විගණන...

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ හිමිකරුවන්ට එරෙහිව සිංගප්පූරු ජාත්‍යන්තර වාණිජ අධිකරණයෙහි(SICC) නඩු

ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිපතිවරයා හිමිකම්කරු ලෙස නම් කරමින් එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් විත්තිකරුවන් 06 දෙනෙකුට එරෙහිව නීතිපතිවරයා විසින් සිංගප්පූරු මහාධිකරණය හමුවේ...

රිළවුන් 100,000 චීනයේ සත්වෝද්‍යාන සඳහා ලබා දෙන්න ඉල්ලීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ රිළවුන් චීනයේ සත්වෝද්‍යාන සඳහා ලබා දෙන ලෙස චීන නියෝජිතයින් පිරිසක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. මෙම ඉල්ලීම...