නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව

ජල බිල්පත් නොගෙවූ 2000කට නඩු! පැහැර හැර ඇති මුදල රු. කෝටි 10ක්!

ජල බිල්පත් ගෙවීම පැහැර හැරි බව කියන ජල පාරිභෝගිකයන් 2000 කට වැඩි පිරිසකට නඩු පැවරීම සඳහා අදාළ ලිපිගොනු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට...

“නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවම අද නීතියට ගරු කරන්නේ නෑ” – මුජිබුර් රහුමාන්

රටේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවම අද නීතියට ගරු කරන්නේ නැතැයි සමගි ජනබලවේගයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහුමාන් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය. පසුගිය දිනවල...

විදේශිකයින් සහ ලාංකිකයින් අතර විවාහ ලියාපදිංචියට පැවති සීමා ලිහිල් කිරීමට කඩිනමි පියවර

අදාළ චක්‍රලේඛයට අනුව ශ්‍රී ලාංකිකයා විවාහ වීමට සුදානම් වන විදේශිකයා යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයකින් පසුවන බවට වූ සෞඛ්‍ය වාර්තාවක් ලබා ගත...

You may have missed