නීතිපතිවරයා

මහ බැංකුව විසින් පිරමීඩ වර්ගයේ තහනම් යෝජනා ක්‍රම 3කට එරෙහිව අපරාධමය නඩු පැවරීමට ඉල්ලීමක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පිරමීඩ වර්ගයේ තහනම් යෝජනා ක්‍රම 3කට එරෙහිව අපරාධමය නඩු පැවරීම සඳහා නීතිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් සිදු කර...

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට අදාළව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් නීතිපතිවරයාට අතුරු නියෝගයක්

2023 අය වැයෙන් පළාත් පාලන ඡන්දයට වෙන් කළ මුදල් රඳවා ගැනීමෙන් වළකින ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය (03) මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට හා මුදල්...

දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳව සොයාබැලූ කොමිසමේ නිර්දේශ බලරහිත කරන තීරණයක්

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පත්කළ ලැබූ දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳව සොයාබැලූ කොමිසම සිදුකර තිබෙන නිර්දේශ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි කටයුතු නොකිරීමට අමාත්‍ය...