නිරීක්ෂණය

කානුවකට වැටී සිසුවෙක් මියගියේ කුරුණෑගල මහනගර සභා නිලධාරීන්ගේ නොසැලකිල්ලෙන්

පාසල නිමවා නිවසට යමින් සිටි කුරුණෑගල සිසුවා ජලයෙන් පිරීගිය කානුවකට වැටී දියපහරකට ගසා ගොස් මිය ගොස් ඇත්තේ කුරුණෑගල මහනගර සභාවේ...

මොරටුව ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ ‘කිට්සුනේ’ දෙවන නැනෝ චන්ද්‍රිකාව කක්ෂගත කරයි

මොරටුව ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ ඉංජිනේරුවන්ගේ තාක්ෂණික දායකත්වයෙන් නිර්මිත දෙවන නැනෝ චන්ද්‍රිකාව සාර්ථකව කක්ෂගත කර තිබෙනවා. (24) පස්වරු 5.40ට පමණ...

ගෑස් පිපිරීම්වලට හේතුව ජනපති කමිටු වාර්තාවේ හෙළි කරයි

ගෑස් ආශ්‍රිතව සිදු වූ අනතුරුවලට මූලික හේතුව ගෑස් සංයුතියේ වෙනස් වීමක් බව එම සිදුවීම් ගැන සොයා බැලීමට පත් කළ කමිටුවේ...