නිර්මාණය

එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාත්‍යාන්තර නිර්මාණ තරගාවලියේ ජයග්‍රහාණය කළ ලාංකික යුවතිය

ලෝක සාගර දිනයට සමගාමීව එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාත්‍යාන්තර සාගර පත්ල පිළිබඳ ජාත්‍යාන්තර අධිකාරිය සංවිධානය කළ නිර්මාණ තරගාවලියේ දෙවන ස්ථානය හිමිකර ගැනීමට...

මොරටුව ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ ‘කිට්සුනේ’ දෙවන නැනෝ චන්ද්‍රිකාව කක්ෂගත කරයි

මොරටුව ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ ඉංජිනේරුවන්ගේ තාක්ෂණික දායකත්වයෙන් නිර්මිත දෙවන නැනෝ චන්ද්‍රිකාව සාර්ථකව කක්ෂගත කර තිබෙනවා. (24) පස්වරු 5.40ට පමණ...

පසක් හැදෙන්නෙ හැටි – ආචාර්ය වර්ෂි දන්දෙණිය

පසක් හැදෙන්නෙ පාෂාණ ජීර්ණය වීමෙන් බව ආචාර්ය වර්ෂි ශ්‍යාමිලා දන්දෙණිය පවසනවා. ඇය පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ පාංශු විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානියයි. කාලයත්...