නවක වධය

නවක වධ විරෝධී ජාතික කමිටුවක් පිහිටුවීමට පියවර

නවක වධ විරෝධී ජාතික කමිටුවක් පිහිටුවීමට පියවර ගෙන ඇතැයි උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා පවසයි. රජයේ ප්‍රවෘත්ති...

විශ්වවිද්‍යාල නවක වධය ගැන දැනුම් දෙන්න විශේෂ දුරකතන අංකයක්

දිවයින පුරා පිහිටි විශ්වවිද්‍යාලවල නවක වධය සම්බන්ධව තොරතුරු දැනුම්දීම සඳහා විශේෂ දුරකතන අංකයක් හඳුන්වා දී තිබේ. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ...