දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව

නානුඔයින් ආරම්භ කළ එළවළු ප්‍රවාහනය සඳහා වූ විශේෂ දුම්රිය පරීක්‍ෂණ දුම්රියකට පමණක් සීමා වෙලා

උඩරට ප්‍රදේශයේ එළවළු කොළඹ සහ අවට ප්‍රදේශවලට පහසුවෙන් සහ අඩු පිරිවැයකින් ප්‍රවාහනය කිරීමට යැයි පවසමින් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව නානුඔයින් ආරම්භ කළ...

සෑම ඉරිදා දිනකම ‘සීතාවක ඔඩිසි’ සුඛෝපභෝගි සති අන්ත දුම්රියක්

කොළඹ කොටුවේ සිට වග දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ‘සීතාවක ඔඩිසි’ සුඛෝපභෝගි සති අන්ත දුම්රිය මේ මස 26 වැනිදා සිට සෑම ඉරිදා...

යකඩ සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ 4කගේ සේවය අත්හිටුවයි

මහව සිට ඕමන්තේ දක්වා දුම්රිය මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණ කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ආනයනය කළ රුපියල් ලක්ෂ ගණනක යකඩ සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන්...