දරුවන්

“කොවිඩ්”ලක්‍ෂණ පෙන්වන දරුවන් පාසල් සහ දිවා සුරකුම් මධ්‍යස්ථානවලට යොමු නොකළ යුතුයි

‘කොවිඩ්’ රෝග ලක්‍ෂණ පෙන්වන දරුවන් පාසල් සහ දිවා සුරකුම් මධ්‍යස්ථානවලට යොමු නොකළ යුතු බවත් එසේ කළහොත් දරුවන්ට රෝග වැළදීමේ අවධානමක්...

ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය සාර්ථක නැ; වැරැදි දේවල්වලට දරුවන් යොමුවෙනවා. යළි පාසල් වසන්න එපා – කාදිනල් හිමි

ඔන්ලයින් ඔස්සේ අධ්‍යාපනය සාර්ථක නැති බවත් වැරැදි දේවල්වලට දරුවන් යොමුවීම සිදුවන බවත් එබැවින් යළි පාසල් වසා තබන්න එපා කියලා ඉල්ලා...

දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ සත්ත්ව පැටවුන් පස්දෙනකුට නම් තැබීමට දරුවන්ට ආරාධනා

දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ පසුගිය මාස 3ක කාලයේදී උපත ලද ක්ෂීරපායී සත්ත්ව පැටවුන් පස්දෙනකුට නම් තැබීමට අවුරුදු 18ට අඩු දුවා දරුවන්ට...