දඩ මුදලක්

බදු අංකය අනිවාර්ය වුවද , 50,000 දඩය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ – මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය

වසය අවුරුදු 18ට වැඩි සියලු පුද්ගලයන් සඳහා බදු අංකයක් ලබාගැනීම අනිවාර්ය වුවද, ඊට අනුගත නොවන පුද්ගලයන්ට රුපියල් 50,000.00ක දඩ මුදලක්...

යුරෝපා සංගමයෙන් මෙටා සමාගමට ඇ. ඩො. බි 1.3ක දඩයක්

යුරෝපා සංගමය, මෙටා සමාගමට ඇමෙරිකා ඩොලර් බිලියන 1යි දශම 3ක දඩ මුදලක් ගෙවීමට නියම කර තිබෙනවා. මෙටා සමාගමට අයත් යුරෝපා...

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට තරග මුදලින් 20%ක දඩයක්

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට දඩ මුදලක් පනවා ඇත නවසීලන්ත කණ්ඩායමට එරෙහිව පැවති පළමු එක්දින තරගයේදී ශ්‍රි...