තුර්කි කටාර් සමුළුව

තුර්කි – කටාර් සමුළුවට සමගාමීව දෙරට අතර අවබෝධතා ගිවිසුම්

තුර්කි ජනාධිපති රිජෙප් තායිප් එර්දොවාන් සහ කටාර් එමීර් ෂෙයික් තමීම් බින් හමාද් අල් තානී නියෝජනය කරමින්, දෙරටේ විදේශ ඇමැතිවරුන්ගේ හමුවක්...