Type to search

යුද පුහුණූව ලබා දීම පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීමෙන් කිසිදු පලක් නෑ - මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ
යුද පුහුණූව ලබා දීම පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීමෙන් කිසිදු පලක් නෑ - මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ
උතුරු මැද පළාතේ මන්දපෝෂණය - තිස්ස විතාරණ