තලෙයිබාන්

වැඩ කිරීමේ අයිතිය හා නිදහස ඉල්ලා ඇෆ්ගන් හි කාන්තාවන් වීදි බසිති

තලෙයිබාන් සටන්කාමීන් බලයට පත්වී පළමු සංවත්සරය නිමිති කරගෙන (13)වැනි දා ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාබුල් අගනුවරට රැස් වූ කාන්තාවන් වැඩ කිරීමේ අයිතිය හා...

තලෙයිබාන් සංවිධානයේ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ බලාධිකාරය ශ්‍රී ලංකාව පිළිගැනීම කෙසේ බලපායි ද?

ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ඉස්ලාමීය මූලධර්මවාදී තලෙයිබාන් සංවිධානයේ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ බලාධිකාරය පිළිගෙන ඇති අතර එම සංවිධානය විසින් එරට සිටින විදේශිකයින්ට දෙන...

ඇෆ්ගන් ජාතිකයන් 20,000කට එක්සත් රාජධානියේ සරණාගත රැකවරණය

තලෙයිබාන් පාලනයත් සමග ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ජීවිත අවදානමට පාත්‍ර වී ඇති 20,000 කට ඉදිරි දිනවලදී සරණාගත තත්වය පිරිනැමීමට කටයුතු සූදානම් කරන බව...