තරිඳු පෙරේරා

ක්‍රිකට් පුහුණු ශාස්ත්‍රපති උපාධිය හදාරන පළමු ආසියාතිකයා තරිඳු පෙරේරා

තරිඳු පෙරේරා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ සිව් වැනි මට්ටමේ (Level 4) සුදුසුකම් ඇති පුහුණුකරුවන් සිටින්නේ අතළොස්සක් පමණි. එය හඳුන්වනු ලබන්නේ ක්‍රිකට්...