ඩොලර් හිඟය

ඩොලර් හිඟයෙන් කොළඹ වරාය දැඩි අවදානමක! අන්තරාදායක භාන්ඩ ගොඩගැසෙයි!

වත්මන් ඩොලර් හිඟය මධ්‍යයේ  භාණ්ඩ නිදහස් කරගැනීමේ ප්‍රමාදය තුළ “අන්තරාදායක” යැයි වර්ගීකරණය කළ භාණ්ඩ ගොඩගැසී තිබීම නිසා කොළඹ වරාය දැඩි...

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කන්ටේනර් 1700ක් මාස 2කට වැඩි කාලයක් වරායේ

රට තුළ පවතින ඩොලර් හිඟය හේතුවෙන් මාස 2කට අධික කාලයක සිට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සහිත කන්ටේනර් 1,700 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් කොළඹ...

ඉන්දියාවෙන් තෙල් ගන්න බිලියනයක්; ඩොලර් මිලියන 500ක ණයක්; ඩොලර් මිලියන 400ක ස්වැප් පහසුකමක්

ඩොලර් හිඟයට පිළියමක් ලෙස, අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සහ බෙහෙත් ආනයනය සඳහා ඇමෙරිකා ඩොලර් කෝටි 100ක පමණ ණයක් ලබා දීමට ඉන්දියාව...