ඩෙංගු

ඩෙංගු රට තුළ අධි වසංගත තත්ත්වයක් දක්වා වර්ධනය වීමේ අවදානමක් – සෞඛ්‍ය අංශ

මෙරට මුළු ඩෙංගු රෝගීන්ගෙන් 25%ක් දරුවන් බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය නිවේදනය කරනවා. එමෙන්ම වසරේ ගතවූ මාස කිහිපය තුළ මෙරට...

කොවිඩ් සහ ඩෙංගු පාලනයට අමාත්‍ය කමිටුවක් සහ විද්වත් කමිටුවක් පත් කරයි

රට තුළ කොවිඩ් -19 සහ ඩෙංගු රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනයට අවශ්‍ය කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් අමාත්‍ය...

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල 370 අතරින් 57ක්ම ඩෙංගු අධි අවදානම් කලාප බවට හඳුනාගෙන

දිවයින පුරා පිහිටා ඇති සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල 370 අතරින් 17%ක් එනම් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කොට්ඨාස 57ක් ඩෙංගු අධි අවදානම්...