ජාතික ජන බලවේගය

ජනාධිපතිවරයා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කළේ, නගර 79ක් ස්වේච්ඡාවෙන් වසා දැමීමෙන් පසුවයි – බිමල් රත්නායක

වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාට විද්‍යාත්මක කරුණු පැහැදිලි කිරීමට අදාළ විද්‍යාවේ භාෂාව හෝ කිසියම් කරුණක් පැහැදිලි කිරීමට යොදා ගන්නා සංවාදයේ භාෂාව හෝ නොතේරෙන...

ජාතික ජන බලවේගයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය සඳහා ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය නම් කෙරේ

2020 අගෝස්තු 05 දින පැවැති මහ මැතිවරණයෙන් ජාතික ජන බලවේගයට ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරයක් හිමි විය. ඒ සඳහා ජාතික ජන...

මේ ආණ්ඩුව බොරු වපුරන ආණ්ඩුවක්… MCC ගැන අදහස් විමසන්නේ මැතිවරණය අවසන්වන තුරු කල්මරන්නයි…

වත්මන් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව බොරු වපුරන ආණ්ඩුවක් බවත් MCC ගැන ඇමතිවරුන්ගෙන් අදහස් විමසන්නේ මැතිවරණය අවසන්වන තුරු කල්මැරීමට බවත් ජාතික ජන බලවේගය...