ජාතික ගැටලූව

ජාතික ගැටලූව විසඳා ගැනීමට සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් අත්‍යවශ්‍යයි; අපගේ පුර්ණ සහයෝගය – ආර්. සම්බන්දන්

ජාතික ගැටලූව විසඳා ගැනීමට නම් සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් බිහිවීම අත්‍යවශ්‍ය බැවින් එවැනි ආණ්ඩුවකට තම පක්ෂය පුර්ණ සහයෝගය දෙන බව දෙමළ...

මෙවර ජාතික නිදහස් දින සැමරුම වර්ජනය කිරීමට දෙමළ ජාතික සන්ධානය තීරණය කරයි

මෙවර ජාතික නිදහස් දිනය හා ජාතික නිදහස් දින සැමරුම වර්ජනය කිරීමට දෙමළ ජාතික සන්ධානය තීරණය කර තිබේ. ඉලංගෙයි තමිල් අරසුකච්චි...

You may have missed