ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව

පාස්කු ප්‍රහාරයේ සාක්කිවල සහතික පිටපත් නිකුත් නොකිරීමට ලිඛිතව හේතු දක්වන්න දින දෙයි

‘පාස්කු දින’ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය මෙහෙවූයේ යැයි විශ්වාස කරන සහරාන් හෂීම්ගේ බිරිඳ ෆාතිමා හාදියා සහ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ශානි...

කෝටි ගණනක් වැය කර හැදූ පාස්කු කොමිසමේ වාර්තාවේ ඇතැම් කරුණුවල පරස්පරතාවයන් නිසා නඩු දැමීමටත් ගැටලු

පාස්කු ඉරිදා දින බෝම්බ ප්‍රහාරය පිළිබඳව විමර්ශනය කළ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ අවසන් වාර්තාවේ පළමු වෙළුමේ අඩංගු යම් යම් කරුණුවල...

පාස්කු වාර්තාවේ ඇති නිර්දේශ හැකි ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කරන්න – කතෝලික රදගුරු සංගමය

පාස්කු ඉරිදා දින බෝම්බ ප්‍රහාරය පිළිබඳව විමර්ශනය කළ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව ඉදිරිපත් කර ඇති නිර්දේශ හැකි ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කරන...

You may have missed