ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

රාජපක්ෂ මහතා මෙහි පැමිණීම ගැන දැඩි අවධානයෙන් පසු වෙනවා – මාලදිවයින් විපක්ෂ නායිකා දුන්යා මවුමූන්

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂට තම රටට පැමිණීමට ඉඩ සැලසීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කර ඇතැයි මාලදිවයින් විපක්ෂ නායිකා දුන්යා මවුමූන් ප්‍රකාශ කර...

ඉන්ධන හා ගෑස් අර්බුදයට දින 10තුළදී යම් විසඳුමක් – ජනපති පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන්ට කියයි

ඉන්ධන හා ගෑස් අර්බුදයට ඉදිරි දින 10තුළදී යම් විසඳුමක් ලබාදීමට කටයුතු කරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කර ඇත. එම...

භික්‍ෂු සංවිධාන එකමුතුව ජනාධිපතිට ජූලි 7තෙක් කල් දෙයි; ඉවත්ව නොයන්නේ නම් අඛණ්ඩ හා දැවැන්ත අරගලයක්

තවදුරටත් රට අරාජික තත්ත්වයට පත් නොකර ජූලි මස 7වන විට සිය ධූරයෙන් ඉවත්ව යන ලෙස දන්වමින් ‘භික්‍ෂු සංවිධාන එකමුතුව’ ජනාධිපති...