ජනාධිපතිවරණය

බ්‍රසීලයේ නව ජනාධිපති ලෙස ලූලා ද සිල්වා

බ්‍රසීලයේ නව ජනාධිපති ලෙස ලූලා ද සිල්වා දිවුරුම් දුන්නේය. 77 හැවිරිදි ලූලා ද සිල්වා බ්‍රසීල ජනාධිපති ලෙස දිවුරුම් දුන්නේ තෙවැනි...

බ්‍රසීලයේ ජනපති තරඟයෙන් ලුයිස් ඉනාසියෝ ලූලා ද සිල්වාට ජය

බ්‍රසීලයේ මීළඟ ජනාධිපතිවරයා ලෙස ලුයිස් ඉනාසියෝ ලූලා ද සිල්වා තේරී පත්ව තිබේ. ඒ අනුව බ්‍රසීල ජනාධිපති ජායිර් බොල්සොනාරෝගේ අන්ත දක්ෂිණාංශික...

කොලොම්බියාවේ පළමු වාමාංශික ජනාධිපතිවරයා ලෙස හිටපු ගරිල්ලා නායක

කොලොම්බියාවේ පළමු වාමාංශික ජනාධිපතිවරයා ලෙස හිටපු ගරිල්ලා සාමාජික ගුස්රාවෝ පෙට්‍රෝ තේරී පත්විය. ඒ, එරට ජනාධිපතිවරණයෙන් සියයට 50.5ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් දිනා...