චීන ජනාධිපති

ෂී ජින්පින් 3වැනි වරටත් චීනයේ ජනාධිපති ධුරයට පත්කර ගනී

චීන ජනාධිපති ෂී ජින්පින් තෙවැනි ධුර කාලයක් සඳහා ජනාධිපති ධුරයට පත්කර ගැනීම සිදුවිය. ඒ, චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ඒකමතික අනුමැතිය ඒ...

චීන-ලාඕස දුම්රිය මාර්ගය විවෘත කිරීමේ උත්සවයට චීන ජනාධිපති සහ ලාඕස ජනාධිපති එක්වෙයි

චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පිං මහතා සහ ලාඕස ජනාධිපති Thongloun Sisoulith මහතා (03) සවස වීඩියෝ ආකාරයෙන් චීන-ලාඕස දුම්රිය මාර්ගය විවෘත...