ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

රු. මි 17.5 සම්බන්ධයෙන් ගෝඨාභයගෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගන්නා ලෙස අධිකරණයෙන් නියෝග

2022 වසරේ ජුලි 09 වැනිදා අරගල සමයේ ජනාධිපති මන්දිරයේ තිබී හමු වූ රුපියල් මිලියන 17.5 සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ...

ගෝඨාභයගෙන් ප්‍රකාශයක් ගන්නැයි අධිකරණයෙන් නියෝග

ජනාධිපති මන්දිරයට ඇතුළු වීමෙන් අනතුරුව අරගලකරුවන් විසින් එහි තිබී රුපියල් එක් කෝටි හැත්තෑ අට ලක්ෂයක මුදලක් සොයා ගනු ලැබීමේ සිද්ධිය...

ගෝඨාභය වෙනුවෙන් පෙනී නොසිටින බව නීතිපති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දන්වයි

දේශගුණික විපර්යාස අවම කිරීම සඳහා ගතයුතු පියවර නොගැනීම හේතුවෙන් රජය මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කර ඇතැයි චෝදනා කරමින් ගොණු කර ඇති...