ගුවන් හමුදා

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක රාජකාරි කටයුතු සඳහා මධ්‍යම අප්‍රිකා යන ගුවන් නියමුවෝ විසිර යති

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක රාජකාරි කටයුතු සඳහා පොලිසිය බලා පිටත්ව යන ගුවන් හමුදා හෙළිකොප්ටර් බල පන්තිය සාමාජිකයින් 110 දෙනෙක්ගේ කණ්ඩායම...

ගුවන් හමුදාවේ රොෂාන් අබේසුන්දරගෙන් නව අසියානු වාර්තාවක්, පැය 28ක් පිහිනයි

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ගුවන් නායක භට රොෂාන් අබේසුන්දර තලෛමන්නාරම මුහුදු ප්‍රදේශයේ සිට ඉන්දියාවේ දනුෂ්කොඩි දක්වා පිහිනාගොස් නැවත පැමිණ නව...