ගිවිසුම්

ඇ.ඩොලර් මිලියන 48ක සූර්යබල ව්‍යාපෘති සදහා ගිවිසුම් අත්සන් කරයි

ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 48ක ආයෝජනයක් වන සූර්යබල ව්‍යාපෘති සදහා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු විය....

ශ්‍රී ලංකාවත් ඉන්දියාවත් අතර අවබෝධතා ගිවිසුම් 07ක්

ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර අවබෝධතා ගිවිසුම් හතකට අත්සන් තැබුණා. මෙම ගිවිසුම් වලට අත්සන් තැබුවේ ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍ය ආචාර්ය එස්...