ගැටලු

ව්‍යාපාරකරණය පහසු කරන පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවට සාමාජිකයන් පත් කරයි

මෙරට ව්‍යාපාර පහසු කිරීමේ දර්ශකයේ අගය ඉහළ නැංවීම සම්බන්ධයෙන් පැන නැගී ඇති ගැටලු අධ්‍යයනය කර යෝජනා හා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම...

මහජන ගැටලු කඩිනමින් විසඳීමට; දුස් තොරතුරු නිර්මාණය වීම අවම කිරීමට නව ඒකකයක්

මාධ්‍යයේ පළවන ජනතා ගැටලුවලට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ දෛනික අවධානය යොමු වන බැවින් එම ගැටලු කඩිනමින් විසඳීම සඳහා මෙන්ම දුස්...

ජනතාව ආණ්ඩුවට ගෙදර යන්න කියන්නේ ඇයිද යන ආණ්ඩුව තේරුම්ගත යුතුයි – ආදිවාසී නායක වන්නිලැ ඇත්තෝ

ජනතාව ආණ්ඩුවට ගෙදර යන්න කියන්නේ ඇයිද යන ආණ්ඩුව විසින් තේරුම්ගත යුතු බවත්, ජනතා ගැටලුවලට ඉක්මන් විසඳුම් නොදුනහොත් තිස් අවුරුදු යුද්ධය...