කොළඹ අගරදගුරුතුමෝ

චැනල් 4 නාලිකාවට සහ ඒ සඳහා වෙහෙසුණු සැමට කෘත්‍යඥාතාව – කොළඹ අගරදගුරුතුමෝ

පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාර පසුපස තිබූ කුමන්ත්‍රණය සහ එයට සම්බන්ධව සිටියා යැයි කියන පුද්ගලයන් පිළිබඳව බි්‍රතාන්‍ය ‘චැනල් 4 නාලිකාව’ කළ වාර්තාව...

නව ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත දරුණු ජනපීඩක පනතක් – කොළඹ අගරදගුරුතුමෝ

1979 ගෙනා පැරැණි ත්‍රස්තවාදී පනතට වඩා නව ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත දරුණු ජනපීඩක පනතක් යැයි මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් කොළඹ අගරදගුරුතුමෝ පවසති. එය...

පාස්කු ප්‍රහාරයේ අරගලය තවමත් අවසන් නැහැ – කාදිනල් හිමි

මෙම ප්‍රහාරය පිටුපස දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයක සේයා ඇති බවත් ඒ ගැන විමර්ශනයක් කළ යුතු බවත් ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ පවා ඇතැයි...