කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල

පෝෂණ ඌනතා ගැන සමීක්ෂණයක්

ජනතාවගේ පෝෂණ ගැටලු හඳුනාගැනීම සඳහා සමීක්ෂණයක් දීප ව්‍යාප්තව පැවැත්වීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා අදාළ අංශවලට උපදෙස්දී ඇත. දරුවන්ගේ පෝෂණ...

ඇමති කෙහෙළියගේ නොගෙවූ වතුර බිල් වටිනාකම ලක්ෂ 18 පනී!

කොළඹ 07, බුලර්ස් පාරේ, අංක 400/52/එම් දරන ලිපිනයේ පදිංචි කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල ඇමැතිවරයාගේ නිවසේ නොගෙවූ ජල බිල රුපියල් ලක්ෂ 18 ඉක්මවා...

කොවිඩ් එන්නත් දෙකම ලබා නොගත් පුද්ගලයින්ට පොදු ස්ථානවලට පැමිණීම තහනම්- නීතිපති අනුමැතිය හිමි වේ

කොවිඩ් මර්දන එන්නත් දෙකම ලබා නොගත් පිරිසට පොදු ස්ථාන වෙත ඇතුළුවීම තහනම් කිරීමට නීතිමය අනුමැතිය හිමිව තිබේ. පාර්ලිමේන්තුමේන්තුවේ දී මේ...