කුරුණෑගල

කුරුණෑගල මහ නගර සභාවට අලුත් නගරාධිපතිවරයෙක්

කුරුණෑගල මහ නගර සභාවේ නගරාධිපතිවරයාව සිටි තුෂාර සංජීව විතාරණ මහතා එම තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමෙන් පසුව පුරප්පාඩුවට පවතී නගරාධිපති තනතුරේ වැඩ...

සුන්දර දැදුරු ඔයට විවිධ පිඩා – වැලි ජාවාරම් කරුවන්ගෙන් බරපතලම හානි

වැලි ජාවාරම් කරුවන් කිසිදු සිමාවකින් තොරව දැදුර ඔය වනසමින් ඇති බව පරිසරවේදිහු චෝදනා එල්ල කරති. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ජල මුලාශ්‍රයක්...

කුරුණෑගල දේශපාලනඥයෙක් කොරෝනා දෙවන මාත්‍රාවත් හොර පාරෙන් විදගන

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රබලයෙක් සහ පසුගිය කාලයේ ආන්දෝලනයකට තුඩුදුන් නගරාධිපතිවරයෙක් සිය පවුල්වල 20 දෙනෙකුට කොවිඩ් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ලබාගෙන...