කුරුණෑගල

දිස්ත්‍රික්ක 5කට පානීය ජල අර්බුදයක්

දිස්ත්‍රික්ක පහක පුද්ගලයන් අසූ නවදහසක් (89,000) පානීය ජල අර්බුදය නිසා පීඩාවට පත්ව ඇතැයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි. රත්නපුරය, ත්‍රිකුණාමලය,...

කුරුණෑගල මහ නගර සභාවට අලුත් නගරාධිපතිවරයෙක්

කුරුණෑගල මහ නගර සභාවේ නගරාධිපතිවරයාව සිටි තුෂාර සංජීව විතාරණ මහතා එම තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමෙන් පසුව පුරප්පාඩුවට පවතී නගරාධිපති තනතුරේ වැඩ...

සුන්දර දැදුරු ඔයට විවිධ පිඩා – වැලි ජාවාරම් කරුවන්ගෙන් බරපතලම හානි

වැලි ජාවාරම් කරුවන් කිසිදු සිමාවකින් තොරව දැදුර ඔය වනසමින් ඇති බව පරිසරවේදිහු චෝදනා එල්ල කරති. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ජල මුලාශ්‍රයක්...