කැනඩාව

කැනඩාවෙන් ඩො.මි 150ක(රු.කෝටි 6000) සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘතියක්

ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 150ක් හෙවත් රුපියල් කෝටි 6000ක පමණ මහා පරිමාණ ආයෝජනයක් සිදු කර මෙගාවොට් 100ක සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘතියක් ස්ථාපිත...

දමිළ සිනමාවේ ප්‍රචලිත වූ ශ්‍රී ලාංකික දරුවා

උතුරු ශ්‍රී ලාංකික දරුවෙකු වන අජීස් සිවකුමාර් දමිළ සිනමා ලොකයේ ජනප්‍රිය ලාබාල ගායකයෙකු ලෙස ඔහුටම ආවේණික වූ අනන්‍යතාවයක් ගොඩනගමින් සිටී....

ඉදිරියේදී නැගෙනහිර පළාතේ ආධිපත්‍යය සිංහල ජනයාගේ අතේ? – චානක්‍යන්

නැගෙනහිර පළාතේ ද්‍රවිඩයන් සහ මුස්ලිම්වරුන් එකමුතුව ක්‍රියා නොකළහොත්, නැගෙනහිර පළාත තුළ ඉදිරියේදී සිංහල ජනයාගේ ආධිපත්‍යය වැඩි වේ යැයි ද්‍රවිඩ ජාතික...