කාන්තාවන්

දරුවන්ගේ- කාන්තාවන්ගේ ගැටළු යොමු කිරීමට ක්‍ෂණික දුරකථන අංක දෙකක්

දරුවන්ට සහ කාන්තාවන්ට මුහුණදීමට සිදුවන ගැටළු යොමු කිරීමට කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීමේ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක ළමා ආරක්‍ෂණ...

දිනකට පියයුරු පිළිකා රෝගීන් 12ක්; වාර්ෂිකව අලුතින් පිළිකා රෝගීන් 30,000ක් – ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහන

පියයුරු පිළිකා රෝගීන් 12ක් දිනකට වාර්තා වන බවට සමීක්ෂණ වාර්තාවන්ගෙන් හෙළිව ඇතැයි ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහන පවසයි. වාර්ෂිකව අලුතින් පිළිකා...

වැඩ කිරීමේ අයිතිය හා නිදහස ඉල්ලා ඇෆ්ගන් හි කාන්තාවන් වීදි බසිති

තලෙයිබාන් සටන්කාමීන් බලයට පත්වී පළමු සංවත්සරය නිමිති කරගෙන (13)වැනි දා ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාබුල් අගනුවරට රැස් වූ කාන්තාවන් වැඩ කිරීමේ අයිතිය හා...