කාංචන විජේසේකර

බලශක්ති අමාත්‍යාංශය ඉන්ධන බෙදාහැරිම සඳහා නව මාර්ගෝපදේශ මාලවක් හදුන්වාදෙයි

ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ ඩිපෝවලට අවශ්‍ය සියලුම ඉන්ධන තොග දුම්රිය මගින් ප්‍රවාහනය කිරීමට බලශක්ති අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කිරීම...