කතාව

ගජේන්ද්‍ර කුමාර්ගේ කතාවට පක්ෂ, විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දැඩි විරෝධය

ශ්‍රී ලංකා රජය දෙමළ ජනයාට නොසලකන බවත් යුද අපරාධ කළ බවත් කියමින් ඕල් සිලෝන් ටැමිල් කොංග්‍රසයේ ගජේන්ද්‍රකුමාර් පොන්නම්බලම් මන්ත්‍රීවරයා ඊයේ...