කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන

අධිකරණ පනත් දෙකක් ඔක්තෝබර් (31) සිට බලාත්මකයි

පාර්ලිමේන්තුවේදී පසුගියදා සම්මත වූ නොතාරිස් (සංශෝධන), සහ ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීමේ (සංශෝධන) යන අධිකරණ පනත් දෙක බලාත්මක විය. මේ පනත් කෙටුම්පත්...

ජාතික සභාවට විවිධ පක්ෂවලින් මන්ත්‍රීවරුන් 27ක්, සජබ 7ක්, ජාජබ, TNA නෑ

ආණ්ඩුකරණයට විපක්ෂයද සම්බන්ධ කරගනිමින් රටේ ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා පිහිටුවනු ලැබූ ජාතික සභාවට පාර්ලිමේන්තුවේ විවිධ පක්ෂවලින් මන්ත්‍රීවරුන් 27 දෙනෙකු පත්කළ බව...

මන්ත්‍රීවරුන් 53 දෙනෙකුගේ දිවා ආහාරය අත්හිටුවීමට පියවර

පාර්ලිමේන්තු ආපන ශාලාවෙන් ආහාර ලබා නොගන්නේ යැයි කියූ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු මන්ත්‍රීවරුන් 53 දෙනාට පාර්ලිමේන්තුවේ ආහාර ලබා දීම අත්හිටුවීමට...