කංචන විජේසේකර

ඛනිජ තෙල් පනත බලාත්මක බව නිවේදනය කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

පාර්ලිමේන්තුවේදී පසුගියදා සම්මත වූ 2022 අංක 27 දරන ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන (විශේෂ විධිවිධාන) (සංශෝධන) පනත මේ මස 26වැනිදා සිට බලාත්මක...

අවසර නොමැති ඉන්ධන ගබඩා ටැංකි ස්ථාපනය කරගෙන ඇති ව්‍යාපාරික ආයතන 2100ක්

ඉන්ධන ගබඩා කරගැනීම සඳහා ව්‍යාපාරික ආයතන 2100ක් පමණ ඉන්ධන ගබඩා ටැංකි ස්ථාපනය කරගෙන ඇති බව හෙළිවී ඇති බව බලශක්ති අමාත්‍ය...

කවුරු විරුද්ධ වුණත් ඛනිජ තෙල් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරනවා – විදුලිබල අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර

ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ වෘත්තීය සමිති එම සංස්ථාවේ යෝජිත ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ ව්‍යාපෘතියට විරෝධය දැක්වුවද එම ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බව විදුලිබල හා...

You may have missed