ඖෂධ

ඖෂධයක් මිලදි ගැනීමට “මෙඩි සර්ච්” නමින් ජංගම දුරකතන යෙදවුමක්

කිසියම් ඖෂධයක් මිලදි ගැනීමට අවශ්‍ය පුද්ගලයකුට එම ඖධය තිබෙන ළඟම ඔසුසල, එම ඖෂධයේ මිල හා එය මිලදී ගත හැකි ආකාරය...

රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගම තවත් ඖෂධ වර්ග තුනක් වෙළෙඳපොලට නිකුත් කරයි

රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගම මගින් තවත් ඖෂධ වර්ග තුනක් වෙළෙඳපොලට නිකුත් කර තිබේ. තයිරොක්සීන් ඌනතාවය සඳහා ලබාදෙන ලිවොත්‍රයිසීම් මිලි ග්‍රෑම්...

ඖෂධ අනවශ්‍ය ලෙස ගබඩා නොකරන්න; හදිසි අසනීපයකදී නිවසට වී සිටීමෙන් වළකින්න – විශේෂඥ වෛද්‍ය උපුල් දිසානායක

රෝහල්වල ඖෂධ නොමැති යැයි උපකල්පනය කර හදිසි අසනීපයකදී නිවසට වී සිටීමෙන් වළකින්නැයි රෝගීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරන බව කොළඹ ජාතික රෝහලේ කායික...