ඖෂධය

නොමිලේ නිකුත් කරන ඖෂධය ලබාදීමට රුපියල් 20,000/- ඉල්ලලා – මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ඖෂධවේදියා

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලෙන් පිළිකා රෝගීන් සඳහා නොමිලේ නිකුත් කරන කාබොෆැටීන් නමැති ඖෂධය ලබාදීමට රුපියල් විසිදාහක අල්ලස් මුදලක් ඉල්ලා ලබාගත්තැයි කියන...

කොවිඩ් ඖෂධ හදපු කරාපිටිය රෝහලේ වෛද්‍යවරයා සහ රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය අතර කිසිදු සම්බන්ධයක් නෑලූ! – ඔහු මහාචාර්ය කෙනෙක් නොවේ ලූ!

වෛද්‍ය සම්පත් ගුණවර්ධන නමින් රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ කායික විදයාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙක් සිටින බවත් සම්පත් ගුණවර්ධන නමැති කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ...

මට දිෂ්ඨි බලයක් තියනවා, මගේ ඖෂධය රාවනා රජු‍ගේ කාලයේ පටන් පැවත එන පාරම්පරික ඖෂධයක් – කොරෝනා බෙහෙත සොයාගත් වෙදමහතා

තමාට දිෂ්ඨි බලයක් ඇති බවත් එයද උපයෝගී කර ගනිමින් කොරෝනා වෛරසය සුවකිරීමට දේශීය ප්‍රතිකාරයක් සොයාගත් බව කෑගල්ලේ ඩී.එම්. ධම්මික බණ්ඩාර...