ඕකස් ගිවිසුම

න්‍යෂ්ටික සබ්මැරීන සැලසුම( ඕකස් ගිවිසුම) ඕස්ට්‍රේලියාව, ඇමෙරිකාව සහ බ්‍රිතාන්‍යය එළිදක්වයි

ඕස්ට්‍රේලියාව, ඇමෙරිකාව හා බ්‍රිතාන්‍යය රටවල් තුනෙහි නායකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් (14)වැනි දා න්‍යෂ්ටික සබ්මැරීන සැලසුම් එළිදක්වන ලදී. ඇමෙරිකා ජනාධිපති ජෝ බයිඩ්න් ඕස්ට්‍රේලියා...