එම්. ඒ සුමන්තිරන්

පළාත් සභා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ගැසට් කරයි

පළාත් සභා මැතිවරණ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ගැසට් මඟින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ. පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ලෙස යාපනය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ.සුමන්තිරන්...

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ආධිපත්‍ය ඇති කිසිම ආණ්ඩුවක් සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් වන්නේ නෑ – එම්.ඒ. සුමන්තිරන්

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ආධිපත්‍ය ඇති කිසිම ආණ්ඩුවක් සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් බවට පත්වන්නේ නැතැයි දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්තිරන්...

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතේ කිසිම ලිහිල් කිරීමක් නෑ – සුමන්තිරන්

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ සංශෝධිත පනත් කෙටුම්පත තුළ එම පනත ලිහිල් කිරීමට අදාළ අලුතෙන් කිසිවක් ඇතුළත් කර නොමැති බව දමිළ ජාතික සංධානයේ...