එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල

ශ්‍රී ලංකාවේ තවමත් මිලියන 7ක ජනතාවකට මානුෂීය සහාය අවශ්‍යයි – UNICEF

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වී තිබෙන ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් තවමත් මිලියන 7ක ජනතාවකට මානුෂීය සහාය අවශ්‍ය බව එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදලේ...

ළමුන් ලක්ෂ 29ක් ආහාර අනාරක්ෂිතතාවයෙන් පෙළෙනවා; 2023 පෙබරවාරි වන විට තවත් උග‍්‍ර වනු ඇත – UNICEF

ශ‍්‍රී ලාංකිකයන් හැට දෙලක්ෂයක් ආහාර අනාරක්ෂිතතාවයෙන් පෙළෙන බවත් ඉන් ලක්ෂ 29ක් ළමුන් බවත් එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල නිකුත් කළ නවතම...

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමුන්ගේ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් යුනිසෙෆ් සංවිධානය මානුෂීය ආයාචනයක

ඉදිරි මාස 07 තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ළමුන්ගේ ඉහළ යන අවශ්‍යතාවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල හෙවත්, Unicef සංවිධානය...