එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය

සාගර සංරක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයෙන් ඓතිහාසික ගිවිසුමක්

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සාගර සංරක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් වූ ඓතිහාසික එකඟතාවකට එළඹ තිබේ. එනම් 2030 වසර වනවිට මහ මුහුදෙන් 30%ක් ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ...

රුසියානු – යුක්‍රේන යුද්ධයට වසරක් සපිරෙයි

රුසියානු - යුක්‍රේන යුද්ධය ආරම්භ වී (24)ට වසරක් සපිරෙයි. ඒත් සමග එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් රුසියාව, යුක්‍රේනය ආක්‍රමණය කිරීම තරයේ...

වසර 08ක යුද්ධය හේතුවෙන් යේමනයේ දරුවන් 11,000ක් පමණ ජීවිතක්ෂයට සහ ආබාධිත තත්ත්වයට

වසර 08ක් පුරාවට යේමනයේ පැවති සිවිල් යුද්ධය හේතුවෙන් දරුවන් එකොළොස් දහසක් පමණ ජීවිතක්ෂයට සහ ආබාධිත තත්ත්වයට පත්ව ඇති බව එක්සත්...