උසස්වීම්

නාවික හමුදාවේ 72 වැනි සංවත්සරයට සමගාමීව නාවික හමුදාවේ 3770කට උසස්වීම්

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 72 වැනි සංවත්සරයට සමගාමීව නිලධාරීන් 222ක් සහ විවිධ තරාතිරම්වලට අයත් ජ්‍යෙෂ්ඨ සහ කනිෂ්ඨ නාවිකයන් 3548ක් ඇතුළු...

ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට STF කාන්තා සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරියක්

පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම කාන්තා සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරිය ලෙස එන්.ටී.එන්.කුමාරි මහත්මිය උසස්වීම් ලබා තිබෙනවා. ඇය සමග තවත් නිලධාරීන්...

ජාතික නිදහස් දිනයට සමගාමීව යුද්ධ හමුදාවේ නිලධාරින් 337 දෙනෙකු සහ සෙසුනිලයින් 8,226 දෙනෙකුට නිල උසස්වීම්

73 වන වන ජාතික නිදහස් දිනයට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා නිත්‍ය බලසේනාවේ හා ස්වෙච්ඡා බලසේනාවේ නිලධාරින් 337 දෙනෙකු සහ...